SocialTwist Tell-a-Friend
คำที่ใช้ค้นหา: ไร่เชิญตะวัน
1. ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน new
(Attached to article: แผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย)
ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน new (Filename: Cherntawan_Map2.jpg) | Description:ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน new ...
พุธ, 26 ธันวาคม 2012
2. กติกาของเราชาวไร่เชิญตะวัน.doc
(Attached to article: คอร์สวิปัสสนา “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” รับจำนวนเต็มแล้ว)
Filename: กติกาของเราชาวไร่เชิญตะวัน.doc ...
พุธ, 27 มิถุนายน 2012
3. ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน
(Attached to article: คอร์สวิปัสสนา “เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” รับจำนวนเต็มแล้ว)
ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน (Filename: farm_map.jpg) | Description:ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน ...
พุธ, 27 มิถุนายน 2012
4. ดาวน์โหลดกติกาไร่เชิญตะวัน
(Attached to article: งานภาวนาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย (รับจำนวนเต็มแล้ว))
ดาวน์โหลดกติกาไร่เชิญตะวัน (Filename: กติกาของเราชาวไร่เชิญตะวัน.doc) | Description:ดาวน์โหลดกติกาไร่เชิญตะวัน ...
พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2012
5. ดาวน์โหลดแผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
(Attached to article: งานภาวนาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย (รับจำนวนเต็มแล้ว))
ดาวน์โหลดแผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน (Filename: farm_map.jpg) | Description:ดาวน์โหลดแผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ...
พฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2012
6. ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน
(Attached to article: ขอเชิญร่วมงาน “สวดมนต์ข้ามปี-สวัสดีความสุข” ที่ไร่เชิญตะวัน เชียงราย)
ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน (Filename: farm_map.jpg) | Description:ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน ...
อาทิตย์, 25 ธันวาคม 2011
7. กติกาของเราชาวไร่เชิญตะวัน.doc
(Attached to article: รายละเอียดโครงการ “กะทิ กะ ธรรม” ( Bright & Best Project))
Filename: กติกาของเราชาวไร่เชิญตะวัน.doc ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
8. ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน
(Attached to article: กำหนดการ “งานสวดมนต์ข้ามปี สวัสดีความสุข”)
ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน (Filename: farm_map.jpg) | Description:ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน ...
อังคาร, 28 ธันวาคม 2010
9. ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน
(Attached to article: แผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย)
ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน (Filename: farm_map.jpg) | Description:ดาวน์โหลดแผนที่ไร่เชิญตะวัน ...
อังคาร, 14 ธันวาคม 2010
10. แผนที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
(สถาบันวิมุตตยาลัย/ข้อมูลทั่วไป)
Tags: [ไร่เชิญตะวัน]  ...
พฤหัสบดี, 09 มกราคม 2014
11. ท่านว.วชิรเมธีเปิด ร.ร.ชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
(สถาบันวิมุตตยาลัย/กิจกรรม ความเคลื่อนไหว)
Tags: [โรงเรียนชาวนา, ไร่เชิญตะวัน, พุทธเศรษฐศาสตร์]  ...
จันทร์, 13 สิงหาคม 2012
12. Modern pilgrimage, travel with a difference
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [spiritual, ไร่เชิญตะวัน]  ...
พฤหัสบดี, 01 กรกฏาคม 2010
13. โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตน์ฯ
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจให้ธรรมะ, ไร่เชิญตะวัน, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์]  ...
อังคาร, 08 มิถุนายน 2010
14. ขับเคลื่อนธรรมะสู่เยาวชน ฉลาดรู้คู่คุณธรรม
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจให้ธรรมะ ไร่เชิญตะวัน]  ...
อังคาร, 01 มิถุนายน 2010
15. เมล็ดพันธุ์วัยโจ๋ หนึ่งใจให้ธรรมะ
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจเดียวกัน ไร่เชิญตะวัน]  ...
จันทร์, 31 พฤษภาคม 2010
16. สอนความรู้คู่คุณธรรมให้เด็กไทย
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจเดียวกัน ไร่เชิญตะวัน]  ...
อาทิตย์, 30 พฤษภาคม 2010
17. รายงานพิเศษ : หนึ่งใจให้ธรรมะ
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจเดียวกัน ไร่เชิญตะวัน]  ...
เสาร์, 29 พฤษภาคม 2010
18. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ สร้างเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจเดียวกัน ไร่เชิญตะวัน]  ...
ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
19. คุยนอกกรอบ : หนึ่งใจให้ธรรมะ
(ข่าว - รายการโทรทัศน์ - ซีดีธรรมบรรยาย/ข่าว - บทสัมภาษณ์ / หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร)
Tags: [หนึ่งใจเดียวกัน ไร่เชิญตะวัน]  ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
20. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
(สถาบันวิมุตตยาลัย/กิจกรรม ความเคลื่อนไหว)
  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตร “๙ วัน ที่ฉันตื่น” จัดโดย มูลนิธิวิมุตตยาลัย อำนวยการโดย พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ท่านว.วชิรเมธี) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ...
อังคาร, 25 มีนาคม 2014
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สถาบันวิมุตตยาลัย

Vimuttayalaya Institute

๗/๙-๑๘ ถนน อรุณอมรินทร์ 7/9-18 Arunamarin Rd.
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Bangkoknoi Bangkok 10700
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ Tel (+66) 0-2422-9123
โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘. Fax (+66) 0-2422-9128
อีเมล์ dhammatoday@gmail.com
Email dhammatoday@gmail.com   

เปิดทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

News Update