สถานีธรรมะ ท่าน ว.วชิรเมธี iT-iDhamma เป็น App ที่สามารถอ่านหนังสือท่าน ว.วชิรเมธี ได้ฟรี ผ่าน iPhone iPod และ iPad VDO และเสียงธรรม ผ่านระบบ Podcast ดาวน์โหลด E-Book หรืออ่านผ่าน iPad iPhone & iPod VDO. ช่องของ ว.วชิรเมธี คมธรรม คำคม Twitter Facebook ว.วชิรเมธี เข้าสู่ Dhammatoday.com
>> เข้าสู่ Dhammatoday.com <<

สถาบันวิมุตตยาลัย ๗/๙-๑๘ ถนน อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘. dhammatoday@gmail.com แผนที่สถาบัน
สนับสนุนโครงการ